Klokani bojují, kopanou milují…

Asi každý Bohemák si v minulosti musel nejednou postesknout, proč u nás v Ďolíčku nemůže být vše jen o fotbale a neustále musíme řešit věci s fotbalem nepřímo související. To, že fanouškům Bohemky není lhostejný žádný aspekt jejich milovaného klubu a nenechají si vše líbit, se opět ukázalo předminulý týden, kdy se zhroutil pokus zrušit diskusní fórum na stránkách Virtuálního Ďolíčku bez jasného vysvětlení.

Ke snaze zrušit diskuse na webu klubu bylo zneužito jméno Družstva fanoušků Bohemians. Nechme stranou PR žvásty, které provázely zrušení diskuzí, a dovolte nám vyjádřit názor většiny představenstva DFB.

Virtuální Ďolíček je již více než šest let majetkem klubu, není majetkem DFB ani jiné skupiny fanoušků. Klub si může s webem nakládat dle vlastního uvážení. Družstvo fanoušků Bohemians se z pozice minoritního akcionáře může k případným změnám vyjádřit a hledat alternativy, ale musí respektovat rozhodnutí většinových vlastníků.

DFB nemůže samo rozhodovat o tom, zda budou či nebudou diskusní fóra na webu Virtuálního Ďolíčku. Toto rozhodnutí náleží vedení klubu, případně představenstvu akciové společnosti. Vedení DFB rozumí výtkám k obsahu diskusních fór. Obzvlášť v poslední zjitřené době, kdy fórum zaplevelily vulgarismy a osobní urážky.

Fanoušci Bohemky jsou z dob Jiřího Steinbrocha a Lukáše Přibyla zvyklí na otevřenost a ředitele klubu, kteří s fanoušky komunikují přímo. Osobní útoky a výhružky ale existovaly na fóru i v době jejich působení, s těmito excesy se klub v minulosti dokázal vždy vypořádat.

Ze strany fanoušků sílí kritika způsobu (ne)komunikace klubu na Virtuálním Ďolíčku od té doby, kdy jsou stránky pod plnou správou klubu. Je smutným faktem, že Cena Lukáše Přibyla, kterou dostávají prvoligové kluby za práci se svými fanoušky, se Ďolíčku obloukem vyhýbá. Bohužel klub, jemuž Lukáš celý život fandil, se v posledních letech ohledně práce s fanoušky dívá konkurentům na záda.

To považujeme za ostudu Bohemky. Ne to, že nedostává ceny, ale že nezvládá komunikaci s fanoušky, kterým do značné míry vděčí za svou existenci. Členové DFB nám před třemi lety dali mandát, abychom zastupovali jejich zájmy a názory ve strukturách klubu z pozice minoritního akcionáře.

Pokus o zrušení diskusních fór na Virtuálním Ďolíčku jménem DFB proběhl ze strany místopředsedy Martina Kurky a člena představenstva Davida Vodehnala bez souhlasu ostatních členů vedení DFB, oba zároveň zastupují DFB v oficiálních orgánech klubu. Bohužel došlo k situaci, kdy místo hájení zájmů fanoušků z pozice menšinového spoluvlastníka, zastupují zájmy ostatních majitelů klubu v orgánech DFB.

Přesun fóra neiniciovalo představenstvo DFB ani nezadalo žádnou analýzu ke změně diskusních fór, doména použitá pro provoz „alternativních fór“ nebyla v momentě spuštění v držení DFB. Spuštění diskusních fór mimo Virtuální Ďolíček bylo fanouškům vysvětleno nepravdivými tvrzeními ohledně role DFB. Tento krok vnímáme jako bezprecedentní a vzhledem k většinové odmítavé reakci jako krok, který jde proti zájmům fanoušků.

Víte, co se nám nelíbí. A co nabízíme? Družstvo fanoušků Bohemians nebude iniciovat rušení či přesun diskusních fór jinam. DFB má ve svých řadách členy s know-how, jak stávající formát diskusí rozšířit a částečně deanonymizovat, aby se zabránilo excesům. Diskusní fóra VĎ již dnes poskytují mechanismy umožňující blokovat nepřijatelné příspěvky a administrovat obsah moderátory.

Představenstvo DFB chce pomoci klubu s řešením situace kolem diskusních fór, ale je zde nutná součinnost klubu a jasné vyjádření ze strany vedení klubu, zda vůbec diskusní fórum může být na Virtuálním Ďolíčku zachováno a v jaké podobě.

Na závěr nám dovolte jednu prosbu. Sledujte dění kolem diskusních fór, nejde pouze o fóra, ale i o to, jakou pozici fanoušci budou v klubu do budoucna mít. Zda bude Bohemka klubem rodinným či „rodinným“.

Historie Virtuálního Ďolíčku

Virtuální Ďolíček je od svého založení středobodem komunikace fanoušků „Klokanů“. Duchovním otcem první verze byl již v roce 1996 Tonda Jelínek, historie současného webu sahá do roku 1999. Bavíme se tu o platformě, kterou fanoušci využívají již více než dvacet let a je pro ně často jediným zdrojem informací o klubu.

Klíčovou roli sehrál Virtuální Ďolíček při záchraně klubu v roce 2005. Dovolíme si říct, že bez Virtuálního Ďolíčku by Družstvo fanoušků Bohemians neexistovalo. Právě nezávislost na tehdejších majitelích klubu byla důležitá pro vznik fanouškovské iniciativy SOS Klokan a následně DFB. I proto fanoušci vnímají snahy o cenzurování Virtuálního Ďolíčku velmi citlivě.

Web si prošel různými fázemi vztahů s majiteli klubu, ale až do roku 2011 o něm můžeme mluvit jako o stránce fanoušků v duchu hesla „Od fandů pro fandy“. Po znovuzrození klubu byl Virtuální Ďolíček prezentován jako web Družstva fanoušků Bohemians a bylo tomu tak až do roku 2011, kdy se web fakticky dostal pod kontrolu klubu a od podzimu 2013 je tomu tak i formálně, na základě smlouvy o převodu domén a uzavření licenční smlouvy.

Přechod Virtuálního Ďolíčku do rukou klubu byl vyústěním situace, kdy se o obsah a provoz webu začal starat klub sám plně na své náklady. Virtuální Ďolíček byl navíc veřejností vnímán jako oficiální klubový, byť tomu tak vlastně nebylo. Schizofrenní situaci se rozhodl Tonda Jelínek vyřešit převedením webu do rukou klubu. Virtuální Ďolíček se stal striktně webem fotbalového klubu, tak jak byl od počátku své existence zamýšlen. Nefotbalová témata přestala být prostřednictvím webu veřejně prezentována, ať již šlo o propagaci Desítky pro domácí nebo sporů kolem konkurzu.

Formálně byl web do rukou klubu převeden v momentě, kdy již Bohemka hrála zpět v Ďolíčku a vyhrocená situace mezi fanoušky a majiteli byla z větší části urovnána.

Za představenstvo DFB

Luděk Provazník
Jozef Škriab
Petr Jirát

Za autory či bývalé adminy VĎ

Roman Enderst
Vojtěch Man

DISKUSNÍ FÓRUM VĎ »